FIN / SVE / ENG  


Feed Days
International Feed Days will be organized 23-24 January 2019 in Tampere, Finland (Hotel Ilves).
Two days program contains international seminars about the latest news in feed research and development.
More information will be published later.
 

FODERDAGARNA 23 - 24.1.2019

ONSDAG 23.1

Klockslag          Föreläsning                                                                                                                   Föreläsare

10.45                 Välkomst & öppningsord                                                                                   xx
11.00                 Laboratoriets taltur                                                                                          Magnus Ljung
11.10                 Saga Furs marknadsöversikt                                                                               xx
11.30                 Internationella olikheter mellan pälsfarmer                                                     Herold Hissink
11.45                 Aktuellt från EVIRA                                                                                           Hanna Laatio
12.00                 Lunch
.                          Tema: räv & mink                   
12.40                 Uppdatering om minkfoderforskning & kontroll i Danmark                           Peter Foged Larsen  
13.00                 Utfodring under blårävens tidiga tillväxt                                                          Luova
13.20                 Fodrets energihalt i slutskedet av blårävens tillväxt                                         Vappu Ylinen
13.40                 Kaffepaus
.                          Tema: foder och kostnader
14.00                 Fodersituationen och utmaningar i Polen (bör ännu bekräftas)                       Andrzej Gugolek
14.20                 Prisutveckling på råvaror                                                                                   Feedex
14.40                 Foderkökens taltur – optimering av fodret, kvalité & kostnad                          xx
15.00                 Paus och incheckning
                           Paneldiskussion – pris vs. kvalitet

15.15                 Deltagare: xx, xx, xx, xx                                                                                      Steven Frostdahl
16.15                 Första dagens avslutningsord
20.00                 Middag


TORSDAG 24.1


Klockslag          Föreläsning                                                                                                                   Föreläsare

--                        Frukost

Tema: mink

09.30                 Mögeltoxiner i minkfoder                                                                         Luova
09.50                 Fettsyror och fettsyresammansättningar –                                               Connie Frank Matthiesen
.                          smältbarhetseffekt och utfodring av minkvalpar                   
10.10                 Talousrehu                                                                                                 xx, Luova rapport
10.30                 Paus
.                          Tema: räv
10.50                 Fur Boost - med tillsatsämnen förminskad foderförbrukning                       xx
11.10                 Torra proteinkällor i rävfoder                                                                    Luova
11.30                 Lunch och utcheckning
12.30                 Nya råvaruhandboken                                                                               Mikael Lassén
.                          Paneldiskussion: Vitaminer & toxiner i foder
12.50                 Deltagare: xx, xx, xx, xx                                                                              
Steven Frostdahl
13.30                 Avslutningsord och därefter avslutningskaffe